ورود |  خدمات | رویدادها | سوالات متداول 
Logo
   
صفحه اصلی - Client PC
فاتحین صنعت شریف > Client PC

 

Client PC

 

اين کامپيوترهاي معمولي روميزي، سيستمهايي با صرفه اقتصادي وبسيار قابل اطمينان در ميان مشتريهاي Amplicon مي‌باشند که در ايستگاههاي کاري يا ترمينالهاي اپراتوري محاسبات کامپيوتري از قبيل IP CCTV, SCADA و سيستمهاي اتوماسيون و همچنين در ادارات پر کاربرد هستند

Impact C